Pořadatel zaručuje všem návštěvníkům serveru www.obaltrend.eu ochranu jejich osobních údajů v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.