Prezentující

Prezentující - ObalTrend - konference o automatizaci a balení
Obchodní ředitel Bottling Printing s.r.o. má dlouholeté obchodní a manažerské zkušenosti. Obchod v Bottling Printing s.r.o. řídí od roku 2008. Vystudoval elektrotechniku a má za sebou celou řadu zahraničních odborných školení. Ve volném čase se věnuje rodině (má dvě děti), doplňkově pak běžným sportovním aktivitám a udržování společensko-ekonomického rozhledu.
Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 řídí CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z.s. Od roku 2007 je ředitelem OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, nyní je šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News. Od roku 2001 je členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Je členem technicko-normalizační komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy a normy ISO. Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC) a ve World Packaging Organisation (WPO).
Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a své vzdělání završil v Sheffiel Hallam University ve Velké Británii. Působí na pozici ředitele marketingu, nákupu a obchodu v rodinné firmě Madeta a.s
Generální ředitel společnosti Alvey Manex a.s. a celé nadnárodní skupiny Alvey Group. Má dlouholeté manažerské zkušenosti z firem působících v oblasti průmyslové automatizace a potravinářství (Dole Food, American Express, Newtec Alvey). Pochází z Nizozemska, ale již několik let žije v České republice. Sleduje nejnovější technologické trendy a promítá je do vize a konkrétních produktů Alvey tak, aby zákazníkům dlouhodobě přinášely maximální užitnou hodnotu.
Studoval fakultu strojního inženýrství VUT v oboru obecné strojírenství. Během studia aktivně působil ve studentské organizaci BEST, kde byl zodpovědný za spolupráci mezi VUT a průmyslovými společnostmi. Po ukončení studia pracoval na obchodně-technické pozici pro firmu Edwards Vacuum, světovou špičku v oboru techniky vysokého vakua. Od roku 2013 pracuje jako obchodní zástupce pro společnost Alvey Manex se specializací na software a logistické systémy.
Působí jako HR & Happiness Manager v digitální agentuře MarketUP, kde má na starosti získávání nových talentů a péči o stávající zaměstnance, jejich rozvoj a spokojenost v práci. Kromě náboru ji velmi baví organizování teambuildingů a sledování trendů v oblasti HR. Ze sociálních sítí pro nábor nejvíce využívá LinkedIn, kde aktivně vyhledává a oslovuje potenciální kandidáty.
Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze. Ve společnosti Ekobal spol. s r.o. aktuálně pracuje na pozici vedoucí obchodní zástupkyně. Zodpovídá za komunikaci a celkovou obchodní politiku s klíčovými zákazníky. Své aktivity zaměřuje na prodej automatických paletizačních a balících linek. Své bohaté odborné zkušenosti pak naplňuje zejména v testování stability obalu palet.
Technický ředitel ve firmě Bottling Printing s.r.o. s elektrotechnickým vzděláním a 17 let trvajícími praktickými zkušenostmi z předchozí pozice projektového manažera. Zkušenosti z mnoha instalací různých technologií jako termotransferový, laserový, ink jetový tisk a v neposlední řadě tisk a aplikace etiket. Spolu s těmito technologiemi je nutná koordinace a spárování s pneumatickými a elektronickými prvky resp. řízením pomocí PLC a PC programů. V tuto chvíli jeho hlavní činnost spočívá v koordinaci a řízení projektů a získávání dalších dodavatelů a partnerů.
Vzdělání v oboru elektrotechniky neustále rozšiřuje zkušenostmi v projekci, programování a oživování technologických zařízení v České republice i zahraničí. Ve společnosti AXIMA působí od roku 2012 jako produktový manažer zodpovědný za oblast Detekce, Pohony, Řídicí systémy. V současnosti se specializuje na strojové vidění, zpracování projektů kontrolních pracovišť a technickou podporu. Volný čas tráví se svými dvěma syny a sportem.